Translate

Første båd i mål

Første båd er kommet i mål. Det var båden Susanne med Jan B. Hansen og Helle Jespersen ombord. Båden gik over målstregen kl. 04:12 i morges . Besætningen havde haft en fin tur med mange sejlskift undervejs

Susanne er ved Stevns

17:43 passerede Susanne Stevns fulgt af KDY og Tyrix, fulgt af en lang hale af både der strækker sig til Sejerø.
Vinden er i øjeblikket meget springende i nordlig retning, men mest svag til ingenting og det forventes ikke at blive bedre før i morgen tidlig.

Starten er nu gået

Kl. 12 gik dagens 1. start hvor Singlehanded og Twohanded sejlerne starte på tuen rundt Sjælland gennem Grønsund på den 231 sm lange tur.
Der var frisk vind fra starten, hvor Jan og Helle i Susanne hurtigt lagde sig i spidsen efter en flot start, på vej mod Sjællands Odde i et godt kryds.
2. start kl. 12.15 gik også fint med resten af Twohand sejlerne, de skal ud på den lidt kortere rute gennem Bøgestrømmen. En distance på 216 sm.

Sjælland Rundt er slut for i år

Sidste båd; på banen, Tustinne opgav  ud for Saltholm, da vindforholdene og problemer med at føre storsejl, gjorde det umuligt at nå Helsingør inden for tidsfristen der er kl. 18.00 søndag.
37 både fuldførte sejladsen.
Holdet bag Sjælland Rundt takker alle der har bidraget til, at dette blev det år, hvor udviklingen vender.
Sjælland Rundt er en fantastisk sejlads, hvor mange egenskaber bliver afprøvet, både for mandskabet og båden.

Kom tilbage næste år og vær med til at gøre sejladsen til den årlige sejlerbegivenhed den har været i så mange år,

1. båd i mål blev Farr 40 APM

 

Kl. 08.20.21 kom APM i mål i Helsingør, det giver en sejltid på 37.35.21 om at sejle de 231 sømil rundt om Sjælland og Møn.
Skipper Chris Nørgaard og besætning, modtog champagne på broen i Helsingør Kulturhavn, som 1. båd i mål, samt en flaske Mount Gay Rum, der var sponseret af Hans Just, for at have fuldført sejladsen.
De var alle glade for at have fuldført og specielt for at have lagt konkurrenterne bag, nu venter de spændt på, at de næste både kommer i mål.
Indtil da bliver tiden brugt til hovedregning. Kan de næste både nå at komme ind inden for den respit der skal gives eller kan de ikke. De skal give ca. 1 time og 25 sekunder i respit til næste båd der er Freedom.

Pages