Translate

Sejladsen er i fuld gang

Ialt 138 havde tilmeldt sig årets sejlads, en fremgang fra sidste år på over 50%.
10 både havde meldt fra inden sejladsen og 11 mødte ikke op til start, så ialt 116 både var med på startlinjen, fordelt over 8 starter. Single- og Twohanded både, Cruising både uden kapsejladslicens og Racing både med licens fordelt over 2 baner gennem Bøgestrømmen og gennem Grønsund, skilt fordi Bøgestrømmen ikke forsvarligt kan besejles af både med en dybgang på mere en 1.7m.
Starterområdet udfor Helsingør Nordhavn havde i dag en kraftig nordvest gående strøm på ca. 2.5 knob, hvilket voldte mange problemer med at komme rigtigt over startlinjen.
Det ene startmærke ude i den værste strøm blev sejlet ned flere gang og 2 bøjer ødelagt, samt ankergrej der forsvandt på bunden af Øresund.
Sejlerne havde vinden ind fra agter og strømmen med sig, så de forsvandt hurtigt under kimmingen.

De første både fra singlehandsatrten er snart ved at nærme sig Stoebæltsbroen, hvorimod det store felt er på vej mod Odden.
Det ser ud til at bådene skal helt hen til Øresund før vinden spidser til, så der kan være slæk på skøderne det meste af turen rundt.
Holder vinden, hvad det ser ud til, bliver det en hurtig Sjællandrundt.

Følg sejladsen på TracTrac, følg linket på forsiden.