Translate

Vi har nu nået 126 tilmeldte

Vi har nu nå et af vore mål, nemlig igen at runde 120 deltagere og dermed en 50% fremgang siden sidste år.