Translate

Invitation

Distancesejladsen Sjælland Rundt 2017

torsdag d. 29. juni

Arrangør: Helsingør Sejlklub
Sted: Helsingør Nordhavn ved siden af Kronborg Slot

Oplev denne sejlads, der i 2016 kunne fejre, at det var den 70 gang den blev arrangeret af Helsingør Sejlklub. Sejladsen var i mange år verdens største kapsejlads, med over 2000 deltagende både. I mange år gik delltager antallet ned, men de sidste år har udviklingen vendt så flere og flere vælger, at prøve denne oplevelse at sejle langt og om natten.

Sejladsen starter i år den 29. juni for ikke at komme for meget i konflikt med eksamener, Sankt Hans (Midsommer) og sommerferien, vi fortsætter med at starte torsdag aften for at have mulighed for præmieoverrækkelse lørdag aften og få lidt ’aftersailing’ hygge efter sejladsen.

Sejladsen er stadig lige spændende og varierende, og efter mange sejleres udsagn stadig en af landets smukkeste og mest alsidige sejladser. Kan man lide at prøve kræfter og sejle langt, så er her muligheden for i lystig kappestrid at nyde turen rundt om Sjælland.

Banen går oftest med Sjælland om bagbord – men ved ugunstige vejrforhold vil den gå modsat – på 3 forskellige baner efter hvor dybt båden stikker og hvor høj masten er.

Hvem kan deltage

Alle sejlførende fartøjer har mulighed for at deltage
Sejlbåde med målebrev/klassebevis. (SR Racing)
Sejlbåde uden målebrev. (SR Cruising)
Sejlere der vil prøve kræfter. (SR Twohanded)
Sejlere der vil prøve det ekstreme. (SR Singlehanded)
Flerskrogsbåde.

Tidsbegrænsning

Sejladsen skydes af søndag d. 2. juli kl. 18.00, derved kan de fleste sejlere nå at sejle tilbage til hjemhavnen og møde på arbejde om mandagen, ganske vist lidt trætte.

Baner

Bane 1 (Mindre både med dybgang på max. 1,7m og max. mastehøjde på 20m.):
Omkring Sjælland gennem Bøgestrømmen: Ved Sjællands Odde må der sejles gennem "Snekkeløbet", maks. Dybgang ved normal vandstand 3,4m.
Der sejles vest om Saltholm
Distance: 216 sømil.

Bane 2 (Større både med dybgang over 1,7m og mastehøjde under 25,5m.):
Omkring Sjælland og Møn gennem Grønsund: Ved Sjællands Odde må der sejles gennem "Snekkeløbet", maks. Dybgang ved normal vandstand 3,4m.
Der sejles vest om Saltholm
Distance: 232 sømil.

Bane 3 (Store både med mastehøjde over 25,5m):
Omkring Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
Distance: ca. 276sm.
Sjællands Rev Fyr og Gedser Landrev syd markering skal rundes.
Der sejles vest om Saltholm.

SEJLADSPROGRAM (foreløbigt)

Skippermøde
Singlehanded kl. 08.00, andre både kl. 12.00

Starter
1. Start kl. 10.00 Singlehanded
2. Start kl. 14.00 Twohanded
3. Start kl. 15.00 mindre Racing både
4. Start kl. 16.00 Cruising både (gennem Grønsund)
5. Start kl. 16.30 Cruising både (gennem Bøgestrømmen)
6. Start kl 18.00 Større Racing både (gennem Grønsund)
7. Start kl. 19.00 (flerskrogsbåde)

Sejladsprogram med sejladsbestemmelser og praktiske informationer samt deltagerliste med løbsinddelinger og endeligt tidsskema kan hentes på www.sjaellandrundt.dk op til sejladsen.

Singlehand deltagerne har "Hviletidsregler", se dem på hjemmesiden

'Notice of Race' kan findes på NOR2017

Med sejlerhilsen

Poul Vinding, stævneleder
Sjællandrundt 2017

Helsingør Sejlklub