Translate

Resultatlister fra tidligere år

Resultatlister fra tidligere år

Er der nogle af jer der har sejlet sejladsen og stadig ligger inde med Resultatlister fra de år der mangler i nedenstående skema, så send dem til sejlklubben eller scan dem ind og send dem som pdf-filer.

tak på forhånd

Kim Dragstrup

  1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007
  1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008
  1953 1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009
1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010
1948 1955 1962 1969 1976 1983 1990 1997 2004 2011
1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012
1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013
2014 2015 2016 2017